Sognepræst (kbf.) 

Kathrine Lilleør
26 18 32 40
kbl@km.dk

Organist

Frederik Magle
21 49 33 34
kontakt@magle.dk 

Kirkekontoret

Kordegn Marie-Louise Møller
Gernersgade 33
1319 København K
31111745
sktpauls.sognkoebenhavn@km.dk

Åbningstid: Tirsdag til fredag kl. 10:00-12:00

NB! Personligt fremmøde efter aftale!

Kirketjenerafdeling

6014 1466

 

Menighedsrådsformand

Erik Ross Pedersen
40 50 88 01
erik.ross@outlook.dk

 

Kirkeværge

Lene Fiorini
40 50 24 50
lene@fiorini.dk