Sankt Pauls Kirke danner rammen for en række foredrag og musikandagter i løbet af året. Her finder du dato og tid for de enkelte aktiviteter.