Søndag d. 1. november 2020, kl. 10:00
Allehelgensgudstjeneste ved Kathrine Lilleør med matiné: Faurés Requiem.