Lørdag d. 24. december 2022, kl. 14:00
Juleaftens børnegudstjeneste ved Kathrine Lilleør