Udgivet tir d. 9. jun 2020, kl. 09:49

Der vil igen være altergang under højmessen i Sankt Pauls. Første gang er 1. søndag efter Trinitatis og altergangen vil foregå i henhold til myndighedernes anvisning. 

Du kan læse mere om kirkens retningslinjer for gudstjenester på kirkens hjemmeside.

Højmessens liturgi:

Klokkeringning/meddelelser

Præludium

Indgangsbøn

Indslag ved organist/sangere

Hilsen/kollekt/læsning/Trosbekendelse (siges fælles)

Indslag ved organist/sangere

Evangelium/prædiken/kirkebøn/apostolsk velsignelse

Indslag ved organist/sangere

Nadver

Fadervor

Aronistisk velsignelse

Indslag ved organist/sangere

Postludium

Postpostludium (hvorunder vi går ud som nærmere angivet i ”meddelelser” indledningsvist)


Kategorier Nyheder