Udgivet søn d. 24. maj 2020, kl. 17:00

Vi er meget opmærksomme på, at man skal føle sig tryg i Sankt Pauls. Højmessens forløb er derfor som følger:

Man bliver anvist plads af kirketjenerne. Alle sidder med en meters afstand til andre.

Vi synger ikke og har ikke altergang.

Alle bliver siddende på deres pladser under hele tjenesten (undtagen, hvis man skal på toilettet).

Man går ud efter et system, der sikrer afstandskravet.  

Vi udleverer ikke sangbøger. Man er selvfølgelig velkommen til selv at tage en Salmebog eller Højskolsangbog med. Sankt Pauls Sange kan købes for kr. 100,- kontant eller på MobilePay i kirken.  

Vi justerer denne højmesseform løbende efter myndigheders anvisninger.

Højmessens liturgi:

Klokkeringning/meddelelser

Præludium

Indgangsbøn

Indslag ved organist/sangere

Hilsen/kollekt/læsning/Trosbekendelse (siges fælles)

Indslag ved organist/sangere

Evangelium/prædiken/kirkebøn/apostolsk velsignelse

Indslag ved organist/sangere

Fadervor

Indslag ved organist/sangere

Aronistisk velsignelse

Indslag ved organist/sangere

Postludium

Postpostludium (hvorunder vi går ud som nærmere angivet i ”meddelelser” indledningsvist)

Kategorier Nyheder