Udgivet søn d. 18. sep 2022, kl. 10:00

Prædikant er sognepræst Kathrine Lilleør. 

Kirkens organist og komponist Frederik Magle spiller fra kirkens orgel.

Præludiet er en improvisation over "Til himlene rækker din miskundhed, Gud" og postludiet er en improvisation over ""Det Kongelige Kapels Fanfare".

Gudstjenesten kan også ses på Youtube: https://youtu.be/e-rkNx2Hdd4

Kategorier Online gudstjenester