Udgivet søn d. 24. apr 2022, kl. 10:00

Prædikant er sognepræst Kathrine Lilleør. 

Kirkens organist og komponist Frederik Magle spiller fra kirkens flygel.

Præludiet er en improvisation over "Påskeblomst! Hvad vil du her" og postludiet er en improvisation over "Det er i dag et vejr – et solskinsvejr!".

Gudstjenesten kan også ses på Youtube: https://youtu.be/sHPtfrMSNYM


Kategorier Online gudstjenester